Aktualności
Szybki kontakt
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

 • 17 październik 2017

Szanowni Państwo,

Zebranie informacyjne dla 3 roku kierunku Biotechnologia odbędzie się w czwartek, 19 października o godzinie 10:00, przed ćwiczeniami z "Inżynierii bioprocesowej" w sali B-01.

 

Zapisy do projektu przyjmowane są codziennie w Biurze Projektu, sala 326, ul Bankowa 9

 

 • 14 październik 2017

Szanowni Państwo,

Zebranie informacyjne w sprawieProjektu NEW „Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” odbędzie się:

 

dla 3 roku kierunku Biologia - w poniedziałek, 16 października o godzinie15:00, bezpośrenio po wykładzie z "Biotechnologii dla biologów" w sali B-01

 

dla 3 roku kierunku Ochrona Środowiska - w środę, 18 października o godzinie13:00, bezpośrenio przed wykładem z "Prawa w ochronie środowiska" w sali 326, ul. Bankowa 9

 

 • 10 luty 2017

Życzymy wszystkim studentom udanego wypoczynku na feriach i zapraszamy na kolejne zajęcia Projektu NEW w drugiej połowie lutego. Ci z Państwa, którzy nie przysłali jeszcze swoich deklaracji udziału w szkoleniach, prosimy niech to zrobią przez ferie lub zaraz po nich.

 

 • 7 luty 2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: 

Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2204). Otwarcie ofert nastąpi 13 lutego 2017.

 

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii--0

 

 • 6 luty 2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem Pzp na usługi szkoleniowe "Efektywna komunikacja interpersonalna" oraz "Technika prezentacji". Otwarcie ofert nastąpi 13 lutego 2017.

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-efektywna-komunikacja-interpersonalna-cz-technika-prezentacji-cz-b

 

 • 4 październik 2016

Spotkanie informacyjne połączone z zapisami do Projektu NEW dla studentów 3 roku studiów licencjackich kierunków: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, odbędzie sie w dniu 7 października (piątek) o godz. 12:00 w Auli B-100, na ulicy Jagiellońskiej 28. Zapisy do Projektu przyjmowane będą również codziennie w Sekretariacie Projektu NEW, ul. Bankowa 9, pokój 326. Można się już zapisywać. Serdecznie zapraszamy.

 

 • 26 września 2016

Wkrótce rozpoczynamy nabór do drugiej edycji projektu NEW. Tym razem wsparciem zostaną objęci studenci, którzy otrzymali wpis na III roku studiów licencjackich na rok akademicki 2016/2017. Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach zapraszamy do osobistego kontaktu w sekretariacie Projektu NEW.

 

 • 04 września 2016

Przypominamy, że Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych w dniu 5 września będą prowadzone przez prof. Jacka Gorczycę oraz prof. Piotra Węgierka w Rezerwacie Przyrodniczym "Łężczok". Wyjazd w teren spod WBiOŚ, Bankowa 9 o godz. 10.00. W kolejnych dniach, 6-7 września, zajęcia poprowadzi ekspert zewnętrzny, dr Magdalena Maślak.

 

 • 01 września 2016

Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy realizację kolejnych zajęć w ramach projektu NEW. We wrześniu zapraszamy na Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych oraz Warsztaty: Metody GIS -  praktyczne zastosowanie w wizualizacji i interpretacji danych. W październiku odbędą się Szkolenie Certyfikowane: Wprowadzenie do GIS oraz Warsztaty: Interpretacja i wizualizacja danych biologicznych. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz do osobistego kontaktu w sekretariacie Projektu NEW.

 

 • 07 lipca 2016

12-13 lipca 2016

Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych

Uwaga: ze względu na nakładające się terminy obron prac licencjackich oraz praktyki studenckie zajęcia zostały odwołane. Realizacja zajęć jest przewidziana na wrzesień 2016. O dokładnym terminie poinformujemy niebawem.

 

 • 28 czerwca 2016

Warsztaty aparaturowe cz. 2 i 3

Zajęcia w piątek 1.07.2016

prowadzący dr Magdalena Raczyńska-Szajgin, start godzina 10:00, sala B-17

Temat: Mikroskopia z kontrastem interferencyjnym różniczkowym i mikroskopia konfokalna w badaniach biologicznych.

Zajęcia w sobotę 2.07.2016

prowadzący mgr Michał Ludynia, start godzina 9:00, sala A-240 – główne wejście do Katedry Fizjologii Roślin.

Temat: Odpowiedź komórek roślinnych na czynniki stresowe.

 

 • 23 czerwca 2016

Przypominamy, że zajęcia z z warsztatów aparaturowych cz. 1, które pierwotnie miały odbyć się 22 czerwca, zostały przeniesione na dzień 24 czerwca 2014. Na zajęciach prezentowana będzie metoda patch clamp. Zapraszamy wszystkie osoby, które zapisały się na te zajęcia do sali A-240 (ul. Jagiellońska, Katedra Fizjologii Roślin) na godzinę 14.00.

 

 • 20 czerwca 2016

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie osoby, które potwierdziły chęć udziału w wizycie studyjnej w Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny zostały zakwalifikowane i wprowadzone na listę obecności. Wizyta studyjna odbędzie się w sobotę 25.06.2016 (rozpocznie się o 9.00 i potrwa do 16.00). Prosimy o dojazd do Euro-Centrum (ul Ligocka 103) autobusem lub innym środkiem transportu. Spotykamy się o 8.45 przy rondzie Tesli nieopodal Euro-Centrum.

 

Uwaga: "Naturowe siedliska fauny i flory" - wyjazd do rezerwatu Łężczok, który miał się odbyć w dniu 24.06.2016 (piątek) został przeniesiony na początek września. O dokładnym terminie wyjazdu poinformujemy niebawem.

 

Uwaga: Zajęcia planowane na 22 czerwca 2016 - "Warsztaty aparaturowe cz. 1" zostały odwołanie. O kolejnym terminie warszatów poinformujemy niebawem.

 

 • 18 czerwca 2016

Zakończył się pierwszy cykl szkoleń z zakresie kompetencji miękkich. Wszystkim studentom uczestniczącym w zajęciach z "Kreatywnego myślenia", "Komunikacji interpersonalnej" i "Technik prezentacji" serdecznie dziękujemy za aktywny udział. Po odbiór certyfikatów i zaświadczeń MEN zapraszamy w piątek 24.06.2016.

 

 • 17 czerwca 2016

Na stronie UŚ pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DZP.381.19.2016.UG) w przetargu na Szkolenie „Certyfikowany Kurs naukowo-szkoleniowy: Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR)" oraz Szkolenie: „Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych”

 

Na stronie UŚ pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DZP.381.17.2016.UG) w przetargu na

- Wizyta studyjna: Park Naukowo Technologiczny

- Wizyta studyjna: Laboratorium Akredytowane

 

 • 16 czerwca 2016

Na stronie UŚ pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DZP.381.18.2016.UG) w przetargu na

Część A - Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych

Część B - Szkolenie: Nadzór przyrodniczy

Część C - Szkolenie: Diagnostyka stanu drzew

Część D - Szkolenie certyfikowane: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym

Część E - Warsztaty aparaturowe

 

 • 14 czerwca 2016

Zajęcia z MMOR (Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek) zostały przeniesione z 27-28 czerwca na 14-15 lipca 2016. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany w swoich planach wakacyjnych i naniesienie komentarzy w pliku udostępnionym przez Asystenta Koordynatora na dysku google.

 

Wszystkich studentów zachęcamy do korzystania z plików udostępnionych przez Asystenta Koordynatora na dysku google. W pliku "kalendarz zajęć" możliwe jest wstawianie komentarzy.

 

 • 13 czerwca 2016

Zaczynamy cykl zajęć podnoszących kompetencje miękkie. Od poniedziałku zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach:

Kreatywne myślenie (13 czerwca godz. 12:00-18:30; 14 czerwca godz. 14:00-20:30)

Komunikacja interpersonalna (15 czerwca godz. 8:00-14:30; 16 czerwca godz. 8:00-14:30)

Techniki prezentacji (17 czerwca godz. 12:00-18:30; 18 czerwca godz. 8:00-14:30)

Wszystkie zajęcia miękkie odbywają się w budynku na ul. Bankowej 9, sala 304

 

 • 08 czerwca 2016

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wizyty studyjne realizowane w ramach Projektu NEW, w częściach:

a) Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących (PN-EN ISO/IEC 17025)

b) Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg (ISO 22000)

c) Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004)

Otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca

 

 • 07 czerwca 2016

W dniu 10 czerwca 2016r. o godz. 12:00, w Auli WBiOŚ, ul. Bankowa 9, odbędzie się zebranie dotyczące harmonogramu realizacji zadań w Projekcie.

 

Na stronie Uniwersytetu Śląskiego zostało opublikowane zamówienie na drodze przetargu nieograniczonego na szkolenia:

Część A - Szkolenie Certyfikowany Kurs naukowo-szkoleniowy: Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR)

Część B - Szkolenie: Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii--2

 

 • 01 czerwca 2016

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia, realizowane w ramach Projektu NEW, w częściach:

Część A - Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na

potrzeby raportów środowiskowych

Część B - Szkolenie: Nadzór przyrodniczy

Część C - Szkolenie: Diagnostyka stanu drzew

Część D - Szkolenie certyfikowane: Nadzór nad wyposażeniem

kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym

Część E - Warsztaty aparaturowe

Otwarcie ofert: 9 czerwca

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii--1

 

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wizyty studyjne realizowane w ramach Projektu NEW, w

częściach:

część A - Wizyta studyjna: Park Naukowo Technologiczny

część B - Wizyta studyjna: Laboratorium Akredytowane

Otwarcie ofert: 9 czerwca

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-wizyty-studyjne-realizowane-w-ramach-projektu-pt-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci

 

 • 20 maja 2016

W dniu dzisiejszym nastąpi otwarcie ofert w przetargu na szkolenia Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii-i

 

 • 17 maja 2016

W dniach od 16.05 do 24.05 w sali 326, ul. Bankowa 9, odbywa się Bilans Kompetencji, prowadzony przez Biuro Karier.

 

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego zostało opublikowane  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w częściach:

A Warsztaty terenowe: „Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych”

B Szkolenie: „Nadzór przyrodniczy”

C Szkolenie „Certyfikowany Kurs naukowo-szkoleniowy: Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR)"

D Szkolenie: „Diagnostyka stanu drzew”

E Szkolenie: „Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych”

F Szkolenie certyfikowane: „Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym”

G Warsztaty aparaturowe

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii--0

 

 • 13 maja 2016

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pojawiło się ogłoszenie o przetargu na: "Usługi szkoleniowe w ramach Projektu NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych"

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii-i 

 

 • 06 maja 2016

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego zamieszczone zostało ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: usługi szkoleniowe: „Kreatywne myślenie – kreatywne rozwiązywanie problemów” cz. A „Efektywna komunikacja interpersonalna” cz. B „Technika prezentacji” cz. C

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-kreatywne-myslenie-kreatywne-rozwiazywanie-problemow-cz-efektywna-komunikacja-int

 

 • 15 kwietnia 2016

Wstępna deklaracja uczestnictwa

Szanowni Studenci i Studentki,

Do 29 kwietnia można złożyć wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie NEW. Zapraszam do biura Projektu: ul Bankowa 9, pokój 326 lub 324 (Asystent Koordynatora - dr Katarzyny Rozpędek). Istnieje także możliwość złożenia deklaracji bezpośrednio u Koordynatora Projektu - dr hab. Marii Augustyniak (pokój 307).

 • 11 kwietnia 2016

Spotkanie informacyjne dla studentów

W najbliższy poniedziałek (11.04.2016) o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału przy ul Bankowej 9 odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu "NEW. Nowe kompetencje – nowe możliwości". Na spotkaniu obecna będzie Pani Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji dr hab. Edyta Sierka.

Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, starostów roczników oraz przedstawicieli grup serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

 • 01 kwietnia 2016

Rusza projekt NEW

Szanowni Studenci i Studentki,

Na naszym Wydziale został uruchomiony projekt „NEW”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie szans Absolwentów WBiOŚ US w dalszych etapach kształcenia, a później, w czasie starania się o pracę. Projekt adresowany jest do studentów III roku kierunków biologia, biotechnologia, ochrona środowiska. Pomyśl o swojej przyszłości już teraz!

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Projekcie i zapraszamy do kontaktu.