Archiwum zamówień
Szybki kontakt
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

  1. 20 maja 2016

W dniu 19 maja rozstrzygnięto postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: usługi szkoleniowe:

„Kreatywne myślenie – kreatywne rozwiązywanie problemów” cz. A „Efektywna komunikacja interpersonalna” cz. B „Technika prezentacji” cz. C

Wynik postępowania ukaze się na stronie Uniwersytetu Sląskiego po podpisaniu umowy Projektowej.

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-kreatywne-myslenie-kreatywne-rozwiazywanie-problemow-cz-efektywna-komunikacja-int

 

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego zostało opublikowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w częściach:

A Warsztaty terenowe: „Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych”

B Szkolenie: „Nadzór przyrodniczy”

C Szkolenie „Certyfikowany Kurs naukowo-szkoleniowy: Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR)"

D Szkolenie: „Diagnostyka stanu drzew”

E Szkolenie: „Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych”

F Szkolenie certyfikowane: „Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym”

G Warsztaty aparaturowe

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii--0

 

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pojawiło się ogłoszenie o przetargu na:

"Usługi szkoleniowe w ramach Projektu NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych"

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii-i

 

  1. 17 maja 2016

W dniach od 16.05 do 24.05 w sali 326, ul. Bankowa 9, odbywa się Bilans Kompetencji, prowadzony przez Biuro

Karier.

 

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego zostało opublikowane  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w częściach:

A Warsztaty terenowe: „Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych”

B Szkolenie: „Nadzór przyrodniczy”

C Szkolenie „Certyfikowany Kurs naukowo-szkoleniowy: Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR)"

D Szkolenie: „Diagnostyka stanu drzew”

E Szkolenie: „Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych”

F Szkolenie certyfikowane: „Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym”

G Warsztaty aparaturowe

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii--0

 

  1. 13 maja 2016

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pojawiło się ogłoszenie o przetargu na:

"Usługi szkoleniowe w ramach Projektu NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych"

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-new-zwiekszenie-konkurencyjnosci-studentow-wydzialu-biologii-i

 

  1. 6 maja 2016

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego zamieszczone zostało ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: usługi szkoleniowe: „Kreatywne myślenie – kreatywne rozwiązywanie problemów” cz. A „Efektywna komunikacja interpersonalna” cz. B „Technika prezentacji” cz. C

Link: http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-kreatywne-myslenie-kreatywne-rozwiazywanie-problemow-cz-efektywna-komunikacja-int