Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (23 czerwca 2016) 
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Szkolenie certyfikowane: Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004) (28-30 czerwca 2016)
W dniach 28-30.06 odbyło się szkolenie „Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania”, podczas którego zapoznaliśmy się z obowiązującymi normami zintegrowanego systemu zarządzania, dotyczącymi systemu jakości ISO 9001: 2015, normami środowiskowymi ISO 14001:2015, a także normami dotyczącymi zasad BHP- PN-N 18001:2004. Poza teoretycznym zapoznaniem się z funkcjonowaniem wewnętrznych systemów zarządzania przedstawiono nam zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego, udzielono nam cennych wskazówek dotyczących kompetencji audytora. Zdobytą wiedzę z tego zakresu mogliśmy sprawdzić poprzez praktyczne ćwiczenia prowadzenia audytu wewnętrznego. Ewelina Krawczyk, Biotechnologia
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591196 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl