Szkolenie Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych (4-5 lipca 2016)
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Szkolenie Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych (4-5 lipca 2016) 
Szkolenie Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych niewątpliwie poszerzyło moją wiedzę i praktyczne umiejętności. Na początku każdego dnia odbywał się wstęp teoretyczny zapoznający cała grupę z omawianym zagadnieniem. Wstęp ten był przeprowadzany w sposób rzeczowy i zrozumiały. Pierwszego dnia uczyliśmy się prawidłowo rozpoznawać chromosomy na zdjęciach według kryteriów barwienia prążków G, wielkości oraz położenia centromeru. Dnia kolejnego już sami wykonywaliśmy barwienie prążków G oraz oglądaliśmy preparaty pod mikroskopami ucząc się rozpoznania poszczególnych chromosomów. Każdego dnia, po zapoznaniu się z tematem, każdy uczestnik szkolenia indywidualnie, lecz z profesjonalną pomocą prowadzących, mógł wgłębić się w sztukę rozpoznawania chromosomów płytki metafazowej. 
Patryk Rurka, III rok Biotechnologia

dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326