Harmonogram zajęć - pierwsza edycja
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

 • 2-4 grudnia 2016

Szkolenie: Metody statystyczne w analizie danych biologicznych – program R

Godz. 9:00-18:00, ul. Jagiellońska 28, sala B-205

Prowadzący: Wojciech Bąba

 

 • 25-27 listopada 2016

Szkolenie certyfikowane z egzaminem PRINCE2

Godz. 9:00-16:00

Prowadzący: Inprogress Szkolenia S. z o.o.

 

 • 24 listopada 2016

Szkolenie: Przygotowanie biznesplanu cz.2

Godz. 16:00-20:30, ul. Bankowa 9, sala 304

Prowadzący: Beata Stępnicka-Barczyk FSE Consulting

 

 • 18-20 listopada 2016

Szkolenie certyfikowane: Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004)

Godz. 10:00-17:00, ul. Bankowa 9, sala 216

Prowadzący: HRS Sp. z o.o. partner Akredytowanej Jednostki Certyfikującej TUV Hessen, inż. Wiesław Urbanek

 

 • 17 listopada 2016

Szkolenie: Przygotowanie biznesplanu cz.1

Godz. 16:00-20:30, ul. Bankowa 9, sala 304

Prowadzący: Beata Stępnicka-Barczyk FSE Consulting

 

 • 11-12 listopada 2016

Szkolenie: Ekonomiczne i prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Godz. 9:00-15:00 w piątek oraz 9:00-12:00 w sobotę

Prowadzący: Beata Stępnicka-Barczyk FSE Consulting

 

 • 7 listopada 2016

Szkolenie certyfikowane: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym

godz. 17:00-20:30, ul. Bankowa 9, sala 304

prowadzący: Wanda Cena-Jobko, MG Centrum Szkoleń i Korepetycji Marta Gwiżdż

 

 • 3-5 listopada 2106

Diagnostyka stanu drzew cz. 2

Prowadzący: CE2 Centrum Edukacji Cyprian Międzybrodzki

 

 • 28-29 października 2016

Szkolenie miękkie

- komunikacja interpersonalna

godz. 9:00-15:30, ul. Bankowa 9, sala 326

Prowadzący: Centrum Rozwoju i Szkoleń Mastermind Paulina Soliwoda

 

 • 27-30 października 2016

Szkolenie certyfikowane: Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg (ISO 22000)

godz. 9:00-15:30, ul. Bankowa 9, sala 304

Prowadzący: DAS Polska Jolanta Baj, Biuro Doradcze CIS Marek Cybulski

 

 • 25 października 2016

Diagnostyka stanu drzew cz. 1

godz. 9:00-16:00, ul. Jagiellońska 28, sala B-101

Prowadzący: dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

 

 • 21-22  października 2016

Szkolenia miękkie

- Kreatywne myślenie

- Techniki prezentacji

godz. 9:00-15:30, ul. Bankowa 9, sala 304 i sala 326

Prowadzący: Centrum Rozwoju i Szkoleń Mastermind Paulina Soliwoda

 

 • 18 października 2016

Naturowe siedliska i chronione gatunki fauny i flory cz. 2

godz.  11:00-16:00, ul. Bankowa 9, sala 216

Prowadzący: Prof. dr hab. Jacek Gorczyca

 

 • 15-16 października 2016

Szkolenie CITES

godz. 9:00-15:30, Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, Chorzów

zbiórka o godz. 8:45 przed wejściem głównym do ZOO

Prowadzący: st. asp. Jacek Kloś (Izba Celna w Katowicach)

Sabina Cieśla-Nobis Sekcja Ptaków

Andrzej Malec Sekcja Akwarium-Terrarium

Maciej Frądczak Sekcja Dydaktyki i Promocji

 

 • 14  października 2016

Wizyta studyjna: GDDKiA

godz. 8:00-15:00, wyjazd z ul. Bankowej 9, zbiórka przed autokarem

Prowadzący: GDDKiA Oddział Katowice, Wydział Ochrony Środowiska

 

 • 11 października 2016

Naturowe siedliska i chronione gatunki fauny i floru cz. 1

godz.  11:00-16:00, ul. Bankowa 9, sala 304

Prowadzący: Prof. dr hab. Piotr Węgierek

 

 • 8-9 października 2016

Szkolenie Certyfikowane: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących.

8-9 października 2016, godz. 9:00-16:00, ul. Bankowa 9, sala 304

Prowadzący: LL-C Certification, MG Centrum Szkoleń i Korepetycji

 

 • 5-7 października 2016

Warsztaty: Interpretacja i wizualizacja danych biologicznych

5 - 7 października 2016, godz. 9:00-14:00, ul. Jagiellońska 28, B-205

Prowadzący: dr Andrzej Pasierbiński, UŚ

 

 • 3-4 października 2016

Szkolenie Certyfikowane: Wprowadzenie do GIS

3 - 4 października 2016, godz. 9:00-16:00, ul. Jagiellońska 28, B-205

Prowadzący: ProGea Consulting

 

 • 26-30 września 2016

Warsztaty: Metody GIS -  praktyczne zastosowanie w wizualizacji i interpretacji danych

26 - 30 września 2016, ul. Jagiellońska 28, B-205

Prowadzący: EnviroSolutions Sp. z o.o.

Poniedziałek 15:30 - 19:30 (5 godzin lekcyjnych)

Wtorek 15:30 - 19:30 (5 godzin lekcyjnych)

Środa 15:30 - 19:30 (5 godzin lekcyjnych)

Czwartek 13:30 - 19:15 (7 godzin lekcyjnych)

Piątek 13:30 - 20:00 (8 godzin lekcyjnych)

 

 • 6-7 września 2016

Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych cz.2.

godz.10:00-16:00

prowadzący: dr Magdalena Maślak (ekspert zewnętrzny), CE2 Centrum Edukacji

Przed wyjazdem w teren wykład na ul. Bankowej 9, sala 216. Po wykładzie wyjazd w teren busem spod WBiOŚ, ul. Bankowa 9.

Drugiego dnia zajęć po powrocie z terenu, około 15:00 wykład i ćwiczenia z użyciem oprogramowania GIS w sali komputerowej B-205, ul. Jagiellońska 28.

 

 • 5 września 2016

Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych cz.1.

godz.10:00-16:00

prowadzący: prof.dr.hab. Piotr Węgierek, prof.dr.hab. Jacek Gorczyca, UŚ

Przed wyjazdem spotkanie w Katedrze Zoologii, ul. Bankowa 9. Wyjazd w teren busem spod WBiOŚ, Bankowa 9.

 

 • 14-15 lipca 2016

Certyfikowany Kurs naukowo-szkoleniowy: „Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących – Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR)”

godz.9:00-17:00

prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz,

wyjazd nad rzekę busem spod WBiOŚ, Bankowa 9, po powrocie zajęcia laboratoryjne, Bankowa

 

 •  12-13 lipca 2016 (ze względu na nakładające się terminy obron prac licencjackich oraz praktyki studenckie zajęcia przeniesiono na wrzesień 2016)

Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych

godz.9:00-17:00

prowadzący: dr Magdalena Maślak (ekspert zewnętrzny), CE2 Centrum Edukacji

Przed wyjazdem w teren wykład na Sali komputerowej (komputer dla każdego) na ul. Jagiellońskiej 28. Po wykładzie wyjazd w teren busem spod WBiOŚ, Jagiellońska 28. 

 

 • 11 lipca 2016

Warsztaty aparaturowe cz. 5

godz. 9:00-16:00

adres: Bankowa 9

prowadzący: dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska (ekspert zewnętrzny)

Temat: Spektrofotometria i spektrofluorymetria w badaniach biologicznych.  

 

 • 9 lipca 2016

Warsztaty aparaturowe cz. 4

godz. 9:00-14:00

adres: Jagiellońska 28

prowadzący: mgr Małgorzata Rudnicka

 

 • 7-8 lipca 2016

Szkolenie Nadzór przyrodniczy

godz. 13:00-18:00

adres: Bankowa 9

prowadzący: dr Magdalena Maślak (ekspert zewnętrzny), CE2 Centrum Edukacji

 

 • 6 lipca 2016

Wizyta studyjna: Laboratorium Akredytowane Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

godz. 11:00-17:00

prowadzący: dr hab. prof. IPIŚ PAN Rajmund Michalski

Wyjazd busem spod WBiOŚ, ul. Bankowa 9. Start godz. 10:20.

 

 

 • 4-5 lipca 2016

Szkolenie Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych

godz. 13:00-17:00

adres: Jagiellońska 28

prowadzący: dr n. med. Małgorzata Kowalczyk, dr  n. med. Anna Fila-Daniłow

 

 • 2 lipca 2016

Warsztaty aparaturowe cz. 3

godz. 9:00-14:00

adres: Jagiellońska 28

prowadzący mgr Michał Ludynia, start godzina 9:00, sala A-240 – główne wejście do Katedry Fizjologii Roślin.

Temat: Odpowiedź komórek roślinnych na czynniki stresowe.  

 

 • 1 lipca 2016

Warsztaty aparaturowe cz. 2

godz.9:00-14:00

adres: Jagiellońska 28

prowadzący dr Magdalena Raczyńska-Szajgin, start godzina 10:00, sala B-17

Temat: Mikroskopia z kontrastem interferencyjnym różniczkowym i mikroskopia konfokalna w badaniach biologicznych. 

 

 • 28-30 czerwca 2016

Szkolenie certyfikowane: Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004)

godz. 9:00-16:00

adres: Bankowa 9, sala 216

prowadzący: Piotr Bujalski, MG Centrum Szkoleń i Korepetycji Marta Gwiżdż

 

 • 27 czerwca 2016

Szkolenie certyfikowane: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym

godz. 14:00-18:00

adres: Bankowa 9, sala 304

prowadzący: Wanda Cena-Jobko, MG Centrum Szkoleń i Korepetycji Marta Gwiżdż

 

 • 25 czerwca

Wizyta Studyjna: Park Naukowo-Technologiczny
godz. 9:00-16:00
adres: ul. Ligocka 103
prowadzący: dr Stanisław Grygierczyk

 

 • 24 czerwca 2016

Warsztaty aparaturowe cz. 1

godz. 14.00-17.30

adres: Jagiellońska 28, sala A-240 (Katedra Fizjologii Zwierząt)

prowadzący:  dr Agnieszka Siemieniuk

 

 • 23 czerwca

Makrofitowa metoda oceny stanu wód płynących cz. 1
godz. 9:00-15:30,
adres: Jagiellońska 28, sala B-101
prowadząca: dr Agnieszka Błońska UŚ

 

 • 22 czerwca (ODWOŁANE)

Warsztaty aparaturowe cz. 1

godz. 14:00-17:30

adres: Jagiellońska 28

prowadzący: zespół wykonawców UŚ

 

 • 21 czerwca

Nadzór przyrodniczy
godz. 13:00-16:30
adres: Bankowa 9, sala 216
prowadzący: dr Dominik Chłond UŚ

 

 • 18 czerwca

Techniki prezentacji
godz. 8:00-14:30,
adres: ul. Bankowa 9, sala 304
prowadzący: Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński

 

 • 17 czerwca

Techniki prezentacji
godz. 12:00-18:30;
adres: ul. Bankowa 9, sala 304
prowadzący: Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński

 

 • 16 czerwca

Komunikacja interpersonalna
godz. 8:00-14:30
adres: ul. Bankowa 9, sala 304
prowadzący: Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński

 

 • 15 czerwca

Komunikacja interpersonalna
godz. 8:00-14:30
adres: ul. Bankowa 9, sala 304
prowadzący: Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński

 

 • 14 czerwca

Kreatywne myślenie
godz. 14:00-20:30
adres: ul. Bankowa 9, sala 304
prowadzący: Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński

 

 • 13 czerwca

Kreatywne myślenie
godz. 12:00-18:30
adres: ul. Bankowa 9, sala 304
prowadzący: Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński