Projekt
Szybki kontakt
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

Projekt „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
 
 
Okres realizacji projektu: od: 2016-04-01 do: 2018-09-30 
 
Cel projektu: celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oczekiwanych przez gospodarkę, rynek pracy oraz otoczenie społeczne od absolwentów szkół wyższych. 
 
Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, pracy w grupie, analitycznych, informatycznych i interpersonalnych 135 studentów i studentek studiów stacjonarnych I stopnia kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. 
 
Wartość projektu: 1 273 200,00 zł 
 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 235 004,00 zł