Komunikacja interpersonalna
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Komunikacja interpersonalna (15-16 czerwca 2016)
Podczas zajęć studenci mieli okazję poznać zasady komunikacji niewerbalnej, werbalnej, wokalnej. Uczyli się sposobów rozpoznawania potrzeb i preferencji rozmówcy, rozpoznawania temperamentu rozmówcy i jego różnych typów. Celem zajęć było również uczenie się rozpoznawania motywacji rozmówców oraz nabycie umiejętności inicjowania profesjonalnych kontaktów oraz wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności. W czasie zajęć uczestnicy mieli również okazję poznać znaczenie komunikatów niewerbalnych, doskonalić umiejętność uważnego słuchania, efektywnego porozumiewania się. Studenci uczyli się zadawania trafnych pytań, negocjacji oraz sposobów prezentowania własnego stanowiska.

dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326