Kontakt
Szybki kontakt
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

dr hab. Maria Augustyniak 
Koordynator Projektu NEW 
Kontakt: 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
ul. Bankowa 9, pokój 307 
maria.augustyniak@us.edu.pl 
tel. 32 3591203

Kompetencje

 

Doktor habilitowany nauk biologicznych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, US

 

Certyfikat tutora I stopnia dający uprawnienia tutora akademickiego – Szkoła Tutorów Akademickich, Collegium Wratislaviense.

 

Studia podyplomowe „Menedżer Projektu Badawczo – Rozwojowego” (Postgraduate studies „Research and Development Project Management”) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

 

Kurs ECDL Advanced

European Computer Driving Licence (Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych) - poziom zaawansowany

- Advanced Word Processing (Zaawansowane przetwarzanie tekstów)

- Advansed Spreadsheets (Zaawansowane arkusze kalkulacyjne)

 

Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Biologia

dr Katarzyna Rozpędek 
Asystent Koordynatora Projektu NEW 
Kontakt: 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
ul. Bankowa 9, pokój 324
(biuro projektu; pokój 326) 
katarzyna.rozpedek@us.edu.pl 
tel. 32 3591260 

Kompetencje

 

Doktor nauk biologicznych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, US

 

Certyfikaty ECDL Foundation

European Computer Driving Licence (Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych) - poziom zaawansowany

- Advanced Word Processing (Zaawansowane przetwarzanie tekstów)

- Advansed Spreadsheets (Zaawansowane arkusze kalkulacyjne)

- Advanced Database (Zaawansowane bazy danych)

- Advanced Presentation (Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna)

- ECDL EXPERT

 

Certyfikat: „PREZI jako alternatywne narzędzie tworzenia prezentacji” - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

 

Certyfikat: „Technik hodowli komórkowych” - Pracownia Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi

 

Certyfikat: „Praktyczny kurs nowoczesnych metod analizy instrumentalnej”. Poziom podstawowy i zaawansowany - Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego