Kreatywne myślenie
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Kreatywne myślenie (13-14 czerwca 2016) 
Za nami pierwsze zajęcia, których celem było rozwinięcie twórczego myślenia i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. W czasie zajęć studenci dowiedzieli się czym są pamięć, intuicja twórcza oraz wyobraźnia i jaką pełnią rolę w twórczym, swobodnym i fantazyjnym myśleniu. Studenci poznali podstawowe techniki twórczego myślenia; uczestniczyli w ćwiczeniach umożliwiających doskonalenie umiejętności generowania oryginalnych pomysłów; pracując w podgrupach mieli okazję zmierzyć się z nowymi problemami natury zawodowej i osobistej.

dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326