Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym (27 czerwca 2016)
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym (27 czerwca 2016) 
Dnia 27 czerwca uczestniczyliśmy w warsztatach certyfikujących dotyczących nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym. Poznaliśmy wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagane dokumenty przez państwowe centrum akredytacji dotyczące spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem zastosowanym w laboratorium. Dowiedzieliśmy się jak powinno zostać przeprowadzone wzorcowanie wyposażenia laboratoryjnego, w jaki sposób je kontrolować oraz jak dokumentować nadzór. 
Jakub Cichoń, III rok Ochrony Środowiska

dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326