Techniki prezentacji
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Techniki prezentacji (17-18 czerwca 2016) 
W czasie zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze strukturą dobrej prezentacji, sposobem jej projektowania oraz realizowania. Studenci uczyli się zasad formułowania celów i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu prezentacji. Uczestnicy kursu przeszli również trening pozytywnej autoprezentacji i odporności na ekspozycję społeczną. Celem zajęć było także opanowanie umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia prezentacji wg planu i poznanie zasad profesjonalnej prezentacji oraz nabycie umiejętności prowadzenia prezentacji w różnych warunkach. W czasie ćwiczeń praktycznych uczestnicy mieli szanse doskonalić umiejętności posługiwania się urządzeniami audiowizualnymi oraz przygotowywania i oceniania własnej prezentacji.

dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326