Warsztaty aparaturowe cz. 2: Mikroskopia (1 lipca 2016) 
 
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Warsztaty aparaturowe cz. 2: Mikroskopia z kontrastem interferencyjnym różniczkowym i mikroskopia konfokalna w badaniach biologicznych (1 lipca 2016) 

dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326