Zamówienia 1/2
Szybki kontakt
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wizyty studyjne realizowane w ramach Projektu NEW, w częściach:  
a) Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących (PN-EN ISO/IEC 17025) 
b) Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg (ISO 22000) 
c) Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004) 
Otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia, realizowane w ramach Projektu NEW, w częściach: 
Część A - Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na 
potrzeby raportów środowiskowych 
Część B - Szkolenie: Nadzór przyrodniczy 
Część C - Szkolenie: Diagnostyka stanu drzew 
Część D - Szkolenie certyfikowane: Nadzór nad wyposażeniem 
kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym 
Część E - Warsztaty aparaturowe 
Otwarcie ofert: 9 czerwca

Więcej informacji - link