Zamówienia 2/2
Szybki kontakt
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wizyty studyjne realizowane w ramach Projektu NEW, w częściach: 
część A - Wizyta studyjna: Park Naukowo Technologiczny  
część B - Wizyta studyjna: Laboratorium Akredytowane  
Otwarcie ofert: 9 czerwca
Więcej informacji - link

Na stronie Uniwersytetu Śląskiego zostało opublikowane zamówienie na drodze przetargu nieograniczonego na szkolenia: 
Część A - Szkolenie Certyfikowany Kurs naukowo-szkoleniowy: Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR) 
Część B - Szkolenie: Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych 
Więcej informacji - link