Makrofitowa Metoda Oceny Rzek - MMOR (23 czerwca 2016) 
Szybki kontakt
Szybki kontakt
Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek - MMOR (23 czerwca 2016) 
23 czerwca 2016 r. w ramach projektu NEW zostało przeprowadzone szkolenie z identyfikacji makrofitów na potrzeby makrofitowej metody oceny rzek (MMOR). Metoda opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie składu gatunkowego roślin występujących w wodach, stąd umiejętność identyfikacji tej grupy roślin jest niezbędna dla właściwego przeprowadzenia oceny stanu ekologicznego. Studenci uczyli się rozpoznawać makrofity na podstawie materiałów zielnikowych i żywych roślin zebranych w terenie. Umiejętność identyfikacji makrofitów przyda się w terenie, gdzie studenci w najbliższych dniach samodzielnie przeprowadzą ocenę stanu rzeki pod okiem eksperta zewnętrznego. 
Zajęcia prowadziła dr Agnieszka Błońska z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody

dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326